Pilot hybride werken voor gemeente Landgraaf

Pilot hybride werken voor gemeente Landgraaf

Ook na de coronacrisis kan het personeel van gemeente Landgraaf thuis en op kantoor werken combineren. Het college van B&W heeft hiertoe besloten en start, zodra de coronamaatregelen het toelaten en de ondernemingsraad heeft ingestemd, een pilot.

Veel medewerkers van gemeente Landgraaf werkten vanwege de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar noodgedwongen vanuit huis. Alleen baliemedewerkers, boa’s en buitendienstmedewerkers, die hun werk niet vanuit huis uit konden voeren, kwamen naar hun werkplek. P&O beleidsmedewerker Har Tegelaers: “We hebben ervaren dat de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers daar niet onder heeft geleden. En dat is natuurlijk het belangrijkste: onze dienstverlening moet onverhinderd doorgaan.”

Enquête medewerkers

“Tijdens de lockdown hebben we tweemaal een enquête gehouden onder het personeel. We wilden een totaalbeeld krijgen van de gevolgen van alle coronamaatregelen op onze medewerkers. Tevens wilden we inventariseren waar behoefte aan was. Beide enquêtes lieten duidelijk zien dat meer dan de helft van de medewerkers graag ook na de coronapandemie gedeeltelijk thuis wilt werken. En dat thuis werken veel voordelen oplevert, zoals meer geconcentreerd kunnen werken en een betere balans tussen werk en privé”, aldus de P&O beleidsmedewerker.

Waarom een pilot?

Er wordt al anderhalf jaar door de meeste medewerkers hoofdzakelijk thuis gewerkt, dus waarom wordt er nu over een pilot gesproken? Wethouder Christian Wilbach, portefeuillehouder P&O, licht dit toe: “Het klopt dat we inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met thuiswerken, dat is niet nieuw of uniek. Maar dat was een noodgedwongen situatie. De pilot is er vooral voor bedoeld om de organisatie de ruimte te geven om te ontwikkelen naar een gezond nieuw evenwicht, zonder daar vooraf veel regels over op te stellen of bezuinigingen aan te willen koppelen. En dat is het vernieuwende element.”

De voorgestelde ontwikkeling past binnen de tijdsgeest. Met de huidige ICT- en communicatiemiddelen kunnen we plaats- en tijd onafhankelijk werken: vanuit kantoor, bij de cliënt, onderweg en vanuit huis. Er is geïnvesteerd in apparatuur en andere middelen om het hybride werken te faciliteren. De gemeente Landgraaf wil met de invoering van de pilot de flexibiliteit van werken verhogen en een aantrekkelijkere werkgever zijn en blijven voor zittende en potentiële medewerkers. Bovendien worden er hierdoor minder reisbewegingen gemaakt wat bijdraagt aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Wanneer start de pilot?

“Als de OR heeft ingestemd met de pilot. Zodra de landelijke regels ruimte geven en er verdere versoepelingen aangekondigd worden, gaat de pilot van start voor een periode van zes maanden”, aldus Har Tegelaers.

Wat gaan we doen?

Tijdens de pilotfase geeft de gemeente haar medewerkers als moderne werkgever de gelegenheid om hybride te werken. Dat wil zeggen dat (1) de aard van de werkzaamheden, (2) de behoeften van de klanten/inwoners en (3) de situatie van de medewerker bepalend zijn voor de plek van waaruit wordt gewerkt. Dit kan dus zijn op kantoor, vanuit thuis, onderweg of bij de cliënt. Anders dan momenteel (noodgedwongen) het geval is, komt er meer ruimte voor persoonlijke invulling.

Uitgangspunt wordt dat op kantoor/locatie werken weer voor 100% zou mogen, maar dat thuiswerken ook mag voor maximaal 50% van de contracturen. De leidinggevende maakt hier met iedere medewerker bij de werksituatie passende afspraken over. Hierbij wordt uitgegaan van een volwassen arbeidsverhouding en vertrouwen. De overeengekomen contracturen zijn vanzelfsprekend het uitgangspunt, evenals afspraken over bereikbaarheid overdag.

Bron: Limburg24.nl (november 2021)

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven