Koploper energiezuinig en circulair gemeentehuis

Koploper energiezuinig en circulair gemeentehuis

De gemeente Krimpenerwaard bouwt in Bergambacht een duurzaam en volledig circulair gemeentehuis. Een gezond en aantrekkelijk thuis voor inwoners en medewerkers.

Het project brengt haar visie op duurzaamheid tot leven en draagt bij aan het Klimaatakkoord. Met dit nieuwe gebouw is de gemeente niet alleen klaar voor 2050, maar ook koploper in Nederland.

In samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard heeft HEVO sinds 2019 gewerkt aan toekomstbestendige huisvesting. De gemeente legde de nadruk op oplossingen die de jaarlijkse huisvestingskosten zouden verlagen, gezien het gebruik van publieke middelen. In 2020 ontwikkelden we een businesscase met als doel de CO2-uitstoot te minimaliseren en de jaarlijkse kosten voor huisvesting zo efficiënt mogelijk te beheren en te optimaliseren. Door gebruik te maken van GPR Gebouw hebben we de duurzaamheidsprestatie van verschillende scenario’s geëvalueerd. Dit leidde tot een uitstekende balans tussen het drastisch verminderen van energieverbruik, het toepassen van circulaire materialen en het creëren van een gezond binnenklimaat.

Thuis voor inwoners en medewerkers

Uiteraard was er niet alleen aandacht voor duurzaamheid, maar ook voor de mens. Door alle diensten op een centrale locatie samen te brengen ontstaat een uitvalsbasis voor dienstverlening en een herkenbaar ‘thuis’ voor zowel inwoners als medewerkers. Dit laatste was extra belangrijk omdat Krimpenerwaard een fusiegemeente is. Daar komt bij dat een kwalitatief hoogwaardige, gezonde én duurzame werkomgeving de aantrekkelijkheid als werkgever verhoogt. Want zeker sinds de coronaperiode stellen mensen hoge eisen aan hun werkplek. Andere criteria die een rol speelden in de scenariostudie waren de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor inwoners en medewerkers, en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Door efficiënt te werken zonder reistijdverlies zet de gemeente cruciale stappen naar een toekomstbestendige organisatie.

Duurzaamheid en de mens centraal

Naast de nadruk op duurzaamheid werd ook de mens niet uit het oog verloren. Door alle diensten op één centrale locatie samen te brengen, ontstaat een herkenbaar ‘thuis’ voor zowel inwoners als medewerkers. Dit was van extra belang omdat Krimpenerwaard een fusiegemeente is. Een kwalitatief hoogwaardige, gezonde en duurzame werkomgeving verhoogt bovendien de aantrekkelijkheid als werkgever, zeker sinds de coronaperiode waarin mensen hogere eisen aan hun werkplek stellen.

Andere criteria die een rol speelden in de scenariostudie waren de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor zowel inwoners als medewerkers, en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Door efficiënt te werken en reistijdverlies te minimaliseren, zet de gemeente cruciale stappen richting een toekomstbestendige organisatie.

Het Nieuwe gemeentehuis als motor voor Duurzame Ontwikkeling

Het nieuwe gemeentehuis van Krimpenerwaard wordt goed bereikbaar buiten het stedelijk gebied gebouwd, grenzend aan een deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen staan centraal bij de bouw en inrichting van het gebouw en de omliggende ruimte, inclusief de entree en parkeerplaatsen. Hierdoor zal het gebouw harmonieus opgaan in het natuurlijke landschap van het NNN-gebied.

Bovendien fungeert het nieuwe gemeentehuis als aanjager voor de transformatie van de omliggende agrarische gronden naar een natuurgebied met ruimte voor biodiversiteit. Dit was een van de redenen waarom de Provincie Zuid-Holland planologische goedkeuring verleende voor de bouw. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd.

Het nieuwe, centraal gelegen gemeentehuis biedt daarnaast mogelijkheden om in te spelen op andere maatschappelijke behoeften. Vier gemeentekantoren in de dorpskernen komen vrij, wat kansen biedt voor herontwikkeling in de vorm van woningbouw, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een sterke behoefte vanuit de samenleving.

Koploper met lef

Met circulaire bouw toont de gemeente Krimpenerwaard lef, aldus Michiel Otto (directeur HEVO). De constructie bestaat niet alleen uit hout en andere natuurlijke materialen met een lage CO2-uitstoot, maar ook uit elementen die geoogst worden uit regionale donorgebouwen en zo een tweede leven krijgen. In 2025 opent het nieuwe gemeentehuis haar deuren. Vanaf dat moment beschikt de gemeente Krimpenerwaard over het meest duurzame en circulaire ‘huis voor de gemeente’ van Nederland. Een koploper dus, die andere organisaties de route wijst naar een duurzame samenleving tegen 2050.

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven