Gemeente Tilburg nieuwe partner GemeenteHuisvesting

Gemeente Tilburg nieuwe partner GemeenteHuisvesting

Verder pionieren om het begrip hybride werken te kunnen laden en concreet te maken in de praktijk. Deze ambitie licht Ilse Schapendonk van de Gemeente Tilburg, de nieuwe partner van GemeenteHuisvesting, nader toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Gemeente Tilburg voor de werkomgeving van de toekomst? 

"Van het afgelopen jaar willen we graag de positieve ervaringen behouden en leren omgaan met de negatieve kanten. Gebleken is dat je meer werkzaamheden op afstand kunt doen dan we ooit hadden gedacht. Op afstand werken biedt medewerkers het voordeel van minder reisbewegingen en de ruimte om privé en werk beter in balans te krijgen. Ook als organisatie zijn we flexibeler dan we dachten. Daarbij hielden we steeds aandacht voor de verbinding, zodat de mensen het gevoel blijven houden bij een organisatie te horen. We hebben het afgelopen jaar geleerd dat in verbinding met elkaar blijven werken op verschillende manier vormgegeven kan worden. Die verschillende vormen willen we voor de toekomst vast blijven houden en daar hoort ook het fysiek ontmoeten bij, maar je plant dat bewuster dan voorheen. We zien tevens kansen omdat we verwachten met minder vierkante meters uit de voeten te kunnen. Vanaf 2024 hebben wij twee aantrekkelijke kantoorpanden in de binnenstad en het Brabants afvalteam op een locatie aan de rand van de stad. Alle andere kantoorlocaties stoten we af."

Welke rol kan Gemeente Tilburg daarbij spelen?

“We hebben in korte tijd daadkrachtige keuzes kunnen maken en in hoog tempo zaken als MS Teams, hybride vergaderen en een laptop voor alle medewerkers kunnen uitrollen, de thuiswerkplek kunnen faciliteren, een nieuw Stadhuis opgeleverd en de voorbereidingen getroffen voor ons tweede kantoor dat verbouwd wordt. Daarbij hebben we de nieuwe inzichten van de afgelopen tijd mee kunnen geven aan de aannemer. Ondanks het hectische jaar hebben we de vraagstukken zorgvuldig uitgewerkt en uitgerold. Hiermee hebben we een basis gelegd waarmee we in staat zijn om het hybride werken verder vorm te geven met de organisatie. Onze rol zal dan ook zijn dat we vanuit die basis verder gaan pionieren om het begrip hybride werken te kunnen laden en concreet te maken in de praktijk. Naast deze harde kant hebben we ook veel oog voor de zachtere kant; het gedrag van onze managers en medewerkers. Dit begeleiden we maar we bieden ook ruimte om als organisatie te proberen, te leren, te ontdekken en bij te sturen waar nodig.”

Waarom is het belangrijk voor Gemeente Tilburg om in een platform als Smart WorkPlace te participeren? 

“Daar zitten twee kanten aan: het is fijn om gezamenlijk op te trekken én om van elkaar te leren en te delen. Daarbij maakt het me trots dat we als gemeente al zoveel concrete stappen hebben gezet en hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeentes.”

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven