Duurzaamheid is een marathon

Duurzaamheid is een marathon

De eerste drie City Tables bij gemeenten Tilburg, Groningen en Haarlem smaakten naar meer. Daarom werd een City Table XL bij gastheer gemeente Amsterdam op het stadskantoor georganiseerd.

 In dit artikel: een samenvatting van belangrijke bevindingen en inzichten.

Willem van de Kolk van gemeente Amsterdam vertelde over de pijlers waar gemeente Amsterdam zich op richt: slimme gebouwen, duurzame gebouwen en een gezonde werkomgeving, onder andere. Maar bijvoorbeeld ook adaptief en voorspellend. Onze ambities is om over 7 jaar energieneutraal te zijn. Het is hard werken om dat voor elkaar te krijgen en bepaalde gebouwen zijn eenvoudiger onder handen te nemen dan andere.” Amsterdam richt zich volgens hem op een stimulerende werkomgeving, die niet bepaald eenvoudig is te realiseren. Volgens hem vraagt de invulling van de onderwerpen het bijeenrapen van puzzelstukjes en een goede samenwerking met verschillende afdelingen en personen. “Dat is een belangrijke sleutel om deze thematieken voor iedereen in de organisatie levend te maken.”

Terug naar kantoor?

Jacqueline Schlangen van het Center for People and Buildings ging in op de ‘houdbaarheid’ van het hybride werken. Een dag thuiswerken, dan weer op kantoor en vervolgens weer een dag onderweg of met een projectteam op locatie. Blijft dat de komende jaren de realiteit? Schlangen liet zien dat uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de tijd thuis of elders wordt gewerkt. De vraag waar nu onderzoek naar wordt gedaan is: ‘Wat bepaalt een goede mix tussen thuis en kantoor?’ Is dit anders voor het individu, het team en de organisatie; en is er verschil tussen de korte en de lange termijn? Veel mensen kijken naar de korte termijn en zijn minder gericht op wat de effecten zijn op de lange duur. Op de korte termijn zien we dat thuiswerken voor individuele prestaties interessant is. Betere concentratie, meer balans werk-privé en het besparen van reistijd.”

Marathon lopen

Rico Berveling van gemeente Rotterdam pakte het stokje over en vertelde over ‘Duurzaam vastgoed’. Hij liet meer weten over de weg die Rotterdam bewandelt naar toekomstbestendig vastgoed, en aan welke voorwaarden dit voldoet. “Met ongeveer 15.000 collega’s in 6 clusters en op 140 locaties werken wij aan de opgaven.” In zijn presentatie bekeek Berveling de route naar duurzaamheid als een marathon. Vanzelfsprekend is de voorbereiding belangrijk; en dan klinkt het startschot.

Berveling liet meer weten over de ambities en wapenfeiten, zoals het initiatief ‘Zet ook de knop om’. Hierbij gaat de temperatuur naar 19 graden Celsius voor het gemeentelijk vastgoed. “Ook behaalden we het laddercertificaat niveau 3 van de COâ‚‚-prestatieladder”, lichtte hij toe. “We proberen alle meubilair- en inrichtingsuitvragen zo circulair mogelijk te doen. Dit is een leerproces. Het kan bijvoorbeeld langer duren voordat circulair meubilair wordt geleverd en dat beïnvloedt snelheid van realisatieprocessen.” Hiernaast zijn er meer zaken die spelen rondom circulariteit, zo legde Berveling uit: “Denk aan de Upcycle Mall dat afval in de milieuparken tot nieuwe spullen maakt. En bijvoorbeeld het toepassen van Rotterdams schapenwol in bijvoorbeeld het interieur.”

Vastgoedwaarde (verhogen)

Wat dan exact de waarde is van (duurzame) huisvesting voor gemeenten, daarover boog de slotspreker van de dag Wouter Dreimüller van TwynstraGudde zich. Volgens hem is de vastgoedwaarde vooral divers te noemen: “Denk aan de ondersteuning van ambtelijke werkprocessen, publieke dienstverlening. Huisvesting kan flexibiliteit en veiligheid verhogen en een bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave. Daarnaast stimuleert het op sociaal-maatschappelijk vlak en geeft het een boost aan de lokale economie.”

Er zijn een aantal elementen die invloed hebben op de waarde van huisvesting. De twee grote trends hybride werken en duurzaamheid, bijvoorbeeld. “Dit heeft weer een impact op toekomstwaarde van je vastgoed, daarom is het belangrijk om voor een integrale businesscase te zorgen.” De druk daarvoor neemt van alle kanten toe, wist hij: “Voor het thema duurzaamheid is dat bijvoorbeeld het verplichte label C voor kantoren dat vanaf begin 2023 geldt. Sluit aan bij duurzaamheidsambities en formuleer een slimme strategie, zoals een routekaart 2.0”, adviseerde hij.

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven