Huis voor de gemeente: een maatschappelijk ecosysteem

Huis voor de gemeente: een maatschappelijk ecosysteem

Gemeenten krijgen steeds meer een centrale plek in de samenleving. Het oude stadskantoor/gemeentehuis wordt een spil in het maatschappelijke ecosysteem. 

Zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, werk en inkomen, lokaal ondernemen: de lijnen van al deze terreinen komen bij gemeenten steeds meer bij elkaar. Vanuit het rijk zijn veel taken overgedragen aan gemeenten. Zij zijn zich sterk bewust van hun centrale plek in de samenleving. In hun rol verbinden ze ketenpartners en knopen ze diverse soorten dienstverlening aan elkaar. Ook waar die koppeling er niet is bieden ze plek aan overheidsdiensten en maatschappelijk dienstverleners. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een toegankelijk, transparant en duurzaam huis dat een impuls geeft aan de verbetering van de dienstverlening en samenwerking.

Dienstverlening aan inwoners verandert

Diensten digitaliseren in hoog tempo. De medewerker sociaal domein komt tegenwoordig langs aan de spreekwoordelijke keukentafel. Dit betekent dat er een nieuwe balans tussen thuis- en kantoorwerk ontstaat. Sinds corona is de behoefte aan ontmoeting sterker geworden. Dit vraagt om de transformatie van het stadskantoor of gemeentehuis naar een gastvrije ontmoetingsplek. Het wordt de spil in het maatschappelijke ecosysteem. Een plek waar inwoners in contact kunnen komen met overheids- en maatschappelijke diensten en ondersteund worden in het bijbenen van de digitale samenleving. Maar ook een plek waar cultuur tot bloei komt in de vorm van exposities en andere publieke evenementen.

Het huis voor de gemeente is het maatschappelijke ecosysteem van de toekomst!

Hoe ziet zo’n huis voor de gemeente eruit?

Buiten ziet de bezoeker al dat dit niet zomaar een publiek gebouw is. De buitenruimte biedt plaats aan een scala van activiteiten: van openluchtfilm en theatervoorstelling tot concerten en ijsbaan. Binnen is er gezelligheid en bedrijvigheid. De bezoeker treft een gastvrouw met iPad die hem of haar verder helpt. Aan een grote ateliertafel in het werkcafé zitten zzp’ers achter hun laptop. Daarachter spelen kinderen, terwijl hun ouders een omgevingsvergunning doorspreken. In de presentatieruimte nemen ambtenaren en ondernemers de laatste stand van zaken van het verduurzamingsprogramma door. Naast de barista bladeren scholieren door de digitale catalogus van de mediatheek op zoek naar muziek en e-books. Bovenaan de podiumtrap, in de multifunctionele zaal, vindt een conferentie plaats over samenwerking in de regio.

In de spreekkamers ontvangen de consulenten Jeugd en Wmo hun cliënten, terwijl een raadsfractie in het vergadercentrum een discussie voert over moties voor de aankomende raadsvergadering. Het steunpunt van de veiligheidsregio vormt niet alleen de thuisbasis voor de wijkagent, maar ook voor de voorlichter van de brandweer.

Dit huis ademt sfeer. Het heeft een frisse uitstraling met natuurlijke kleuren. Aan de muren hangen werken van jong lokaal kunsttalent. Kenmerkend is het duurzame karakter. In lijn met de Klimaatwet is het gebouw energieneutraal ontwikkeld en is circulair materiaal gebruikt. Het heeft een gezond en veilig klimaat, binnen én buiten: het is hittestress de baas en verwerkt grote hoeveelheden water tijdens piekbuien. 

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven