Gemeente Breda nieuwe partner Smart WorkPlace

Gemeente Breda nieuwe partner Smart WorkPlace

De werkomgeving levert een belangrijke bijdrage om goed je werk te kunnen doen en om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Dat stelt Marco Dieleman van de gemeente Breda, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Gemeente Breda voor de werkomgeving van de toekomst?  

“Net voor de Corona-periode waren wij als gemeente Breda gestart met het aanpassen van ons stadskantoor naar een flexibeler te gebruiken werkconcept waarbij het tijd- en plaatsonafhankelijk werken al een belangrijke plaats innam. De ervaringen die we hebben opgedaan in de Corona-periode hebben ons doen besluiten om de oorspronkelijke plannen aan te passen omdat sommige onderdelen zoals het thuiswerken in een stroomversnelling waren geraakt. We realiseerden ons al snel dat de thuiswerkomgeving een structureel onderdeel zou blijven van de faciliteiten die wij bieden aan onze medewerkers. Van bijna alleen maar werken vanuit kantoor werd plotseling thuiswerken tenzij het niet anders kan uitgangspunt voor een nieuwe balans en manier van werken. Daarbij zijn aan de hand van onderzoeken inschattingen gemaakt over de balans tussen het werken in kantoor en elders en hebben we onze huisvestingsplannen hierop aangepast en inmiddels ook uitgevoerd. Nu we al weer enige tijd zonder Corona-beperkingen kunnen werken, is het spannend om te zien hoe dit nu in de praktijk uitpakt en of de nieuwe werkomgeving de nieuwe manier van werken goed ondersteunt.

De werkomgeving is een onderwerp wat veel medewerkers belangrijk vinden en hen soms ook echt raakt. We zijn ons er dan ook van bewust dat de werkomgeving een belangrijk onderdeel is van het werken bij de gemeente Breda en een belangrijke bijdrage levert om goed je werk te kunnen doen en een aantrekkelijke werkgever te blijven.”

Welke rol kan Gemeente Breda daarbij spelen?  

“We hebben een werkomgeving gecreëerd die past bij onze nieuwe manier van werken en de opgaven waarvoor we als gemeente staan. We ervaren nu hoe dit in werkelijkheid werkt en wordt beleefd door onze medewerkers. We ontvangen via vertegenwoordigers vanuit de gehele organisatie feedback over de ervaringen, successen en knelpunten. In het najaar bekijken welke nieuwe balans onze organisatie heeft gevonden en of er aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze ervaringen kunnen interessant zijn voor andere gemeenten en willen we ook graag delen.”

Waarom is het belangrijk voor Gemeente Breda om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?  

“Wij vinden het belangrijk om kennis te delen en samen te werken. Een platform als Smart WorkPlace is hiervoor een mooi initiatief en daar nemen we graag aan deel. Wij vinden het interessant om ervaringen over werkconcepten en werkplekbeleving te delen met andere interessante partijen.”

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven