Herinrichting gemeentehuis en nieuwe manier van werken bij gemeente Diemen

Herinrichting gemeentehuis en nieuwe manier van werken bij gemeente Diemen

De gemeente Diemen wilde bij het vormgeven van de nieuwe huisvestingsvisie en de daaraan gekoppelde herinrichting van het gemeentehuis de eindgebruiker betrekken. Marco van Vliet en Rob van Bijleveld vertellen erover in SWP magazine 10.

De aanleiding voor de herinrichting van het gemeentehuis, dat in 2000 is neergezet, was tweeledig, vertelt Marco van Vliet, teamleider Gebouwen & Facilitaire Zaken bij de gemeente Diemen. “Ten eerste was de bestaande huisvesting verouderd. Daarnaast waren we bezig met een structuurwijziging en een nieuwe manier van werken, waarop de bestaande huisvesting niet langer aansloot. Het was nog echt een cellenkantoor, terwijl het in de nieuwe manier van werken draait om verbinding en het gemakkelijk bij elkaar binnen lopen.”

Diemen ‘22

Rob van Bijleveld, programmadirecteur bij de gemeente Diemen, plaatst het tweede punt in een breder perspectief: “We zijn als gemeente Diemen een organisatieontwikkeltraject aangegaan, genaamd Diemen ‘22. Bij het ontwikkelen van de huisvestingsvisie hebben we gekeken naar hoe we die visie konden laten aansluiten bij de nieuwe werkwijze zoals die in Diemen ‘22 is omschreven en hoe we het gebouw zo konden inrichten dat het samenwerken stimuleert. Verder willen we de interdisciplinaire samenwerking tussen teams versterken en zo het ‘wij-gevoel’ optimaliseren. Om dat laatste een impuls te geven, is samen met het ontwikkeltraject het programmatisch werken één van de pijlers.” Van Bijleveld gaat verder in op het programmatisch werken: “De gemeente Diemen is daar in april 2021 mee gestart. Het is een aanpak om – vooral bij grote thema’s, waarbinnen meerdere projecten lopen – meer integraal, teamoverstijgend en domeinoverstijgend te werken. Daarbij wilden we met één aansturingsprincipe werken binnen de organisatie. We zijn daarmee bij één programma gestart en hebben er inmiddels vier lopen. Daarnaast hebben we inmiddels een structuur inclusief opleidingsprogramma neergezet om die aanpak uit te rollen en te implementeren bij de gehele organisatie.”

Van Bijleveld noemt nog een andere programmalijn van Diemen ’22, de nieuwe visie met vijf kernwaarden: Bewust doen; Met lef; Leergierig; Verbindend; Open houding. “Ook deze kernwaarden komen terug in de huisvestingsvisie.” Omdat de twee aanleidingen –  verouderde huisvesting en structuurwijziging plus nieuwe manier van werken – samen kwamen, besloot de gemeente Diemen breder te kijken. Van Vliet: “Uitgangspunt was: hoe kan het gemeentehuis zo goed mogelijk dienend zijn voor de manier van werken van de organisatie?”

Lees het complete interview in Smart WorkPlace Magazine nummer 10 (pagina 80-85).

Op de foto helemaal rechts Rob van Bijleveld. Tweede van rechts Marco van Vliet. Fotografie: Patrick Post.

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven